„La Punct”. De ce corupția scade eficiența cheltuielilor publice?

Care este relația dintre corupție și cheltuielile bugetare?

În Republica Moldova eficiența cheltuielilor bugetare, este scăzută comparativ cu alte state din regiune. În 2017, conform „Raportului de Competitivitate Globală”, elaborat de Forumul Economic Mondial, eficiența cheltuielilor bugetare din Republicii Moldova a fost notată cu 2,7 puncte, ceea ce reprezintă o îmbunătățire față de 2016, când scorul a fost de 2,6 puncte. În pofida acestei avansări, la capitolul eficiența cheltuielilor publice Republica Moldova ocupă, doar locul 14 printre alte 20 de state din Europa de Est și Caucaz (vezi Figura 1).

Corupția are o influență  nefastă asupra eficienței cheltuielilor bugetare. În general, corupția deteriorează eficiența statului. În cazul resurselor de care dispune Guvernul, corupția contribuie la diminuarea eficienței cheltuielilor bugetare. Astfel, pentru statele din Europa de Est și Caucaz scăderea corupției cu o unitate duce la creșterea eficienței cheltuielilor bugetare cu 0,65 puncte (vezi Anexa 1). Există mai multe canale prin care sunt afectate cheltuielile  bugetare:

  • Alocarea fondurilor bugetare către sectoare neprioritare. Din cauza corupției, sursele bugetare nu sunt orientate spre implementarea celor mai necesare programe pentru societate, ci se oferă pentru domenii ce ar aduce avantaje personale politicienilor sau ar favoriza partidele din care aceștia fac parte. Pentru a-și crește popularitatea politicienii dau preferință finanțării din surse publice a unor mari proiecte de infrastructură. Totodată, de multe ori, crearea unor obiecte infrastructurale noi nu este necesară, în timp ce repararea celor existente este imperativă. În acest context, banii publici sunt risipiți;
  • Vicierea procesului de achiziții publice. Pentru a-și recupera cheltuielile asociate coruperii factorilor de decizie companiile private pot să majoreze prețurile de achiziții, fie să ofere bunuri și servicii în volume ce sunt sub nivelurile stabilite în contractele de achiziții publice. De asemenea, în cadrul achizițiilor sunt favorizate companii mai puțin competitive, iar firmele mai calificate sunt neglijate, fapt ce subminează calitatea proiectelor realizate;
  • Deturnarea surselor publice. În unele cazuri, fondurile publice sunt, pur și simplu, deturnate de la destinația lor și sunt utilizate pentru îmbogățirea privată a oficialilor publici. În cadrul concursurilor de achiziții publice factorii de decizie pot selecta într-un mod neonest o companie cu care au o anumită conexiune. Ulterior, firma recepționează bani de la Guvern, pe care îi „donează” politicianului, însă nu poate livra statului, în volum total, bunurile și serviciile ce au fost prevăzute în contractul de achiziții publice;
  • Reducerea calității administrării publice. Din cauza nepotismului, în ​instituțiile publice, sunt angajate persoane necalificate. Acest fapt contribuie la elaborarea și implementarea unor politici publice eronate, ceea ce implică și utilizarea neoptimală a banilor bugetari.

În comparație cu alte țări din regiune, Republica Moldova are un nivel înalt al corupției, fapt ce afectează puternic eficiența cheltuielor publice. În 2017 etica și corupția în Republica Moldova a fost estimată cu 2,5 puncte. Rezultatul din 2017 este mai bun decât cel obținut în 2016, când etica și corupția a fost evaluată cu 2,3 puncte. Totuși, în 2017 Republica Moldova a obținut cel mai jos scor comparativ cu alte state din Europa de Est și Caucaz (vezi Figura 2).

Ce trebuie de făcut?                                               

Diminuarea corupției poate juca un rol decisiv în sporirea eficienței cheltuielilor bugetare. Combaterea corupției implică un spectru larg de reforme, însă, în contextul optimizării utilizării banilor publici pot fi evidențiate câteva direcții de acțiune:

  • Diminuarea șanselor de accedere către putere a politicienilor cu o moralitate redusă. Pentru a consolida instituțiile în lupta împotriva corupției, o condiție majoră este intenția a actorilor politici de a se lupta cu acest flagel în mod sistemic. Într-o anumită măsură, un asemenea angajament este dezvăluit de gradul în care inițiativele de reformă sunt încorporate în discursurile actorilor politici. La fel, pentru a reduce șansele de obținere a puterii de către persoane cu o integritate morală redusă trebuie de reglementat finanțarea partidelor politice, iar din procesul electoral trebuie de eliminat practicile de corupție.
  • Eficientizarea sectorului public. În fond, este greu de separat măsurile ce au drept scop optimizarea instituțiilor și combaterea corupției. Consolidarea instituțiilor publice reduce posibilitățile de corupere ale reprezentanților statului. De asemenea, trebuie de menționat că asigurarea integrității angajaților publici reprezintă un suport pentru promovarea altor măsuri ce țin de reformarea sectorului guvernamental. Totodată, optimizarea procesului bugetar trebuie să includă următoarele elemente: stabilirea unor reguli clare pentru utilizarea banilor publici de către instituțiile statale, stabilirea unor bugete orientate spre performanță și introducerea unor instrumente ce ar permite consultarea cetățenilor privind utilizarea cheltuielilor bugetare;
  • Transparentizarea procesului bugetar. În general, transparența sporită a administrării publice joacă un rol important în reducerea corupției în instituțiile guvernamentale. O măsură în acest sens ține de asigurarea unei largi disponibilități a datelor privind cheltuielile bugetare. Astfel, informațiile despre achizițiile publice (sumele achitate, destinatarii finali) ar trebui să fie publicate în formate deschise de date.

Alte note informative recomandate

Mergi în sus