Moldova se confruntă şi astăzi cu o serie de reminiscențe sovietice, printre care şi proporția mare a economiei dirijată în mod direct de către stat. Conform datelor Agenției Proprietății Publice, pe lângă toate întreprinderile municipale, în 2016, în Moldova existau peste 200 de întreprinderi de stat şi peste 100 de societăți pe acțiuni în care statul deținea o anumită cotă parte (în continuare – companii cu capital de stat). Aceste entități, prin dimensiunea și poziția dominantă pe care o au, continuă să joace un rol semnificativ pentru economia țării.

 

Alte infografice și videografice recomandate

Mergi în sus